Изберете страница

Oceanus 18

Описание

Дилатационен балонен катетър, OTW, предназначен за перкутанна транслуминална ангиопластика на периферните артерии. Катетърът има коаксиално тяло с двоен лумен на проксималния конектор към балона. В двата края на балона се намират два гъвкави радиоконтрастни маркера, маркиращи дължината му и позицинирането му в пациента. Катетъра има мек, атравматичен край, за да се избегне увреждането на артерията при преминаването. Дисталната част, включително балонът, е покрита с трайно и хлъзгаво хидрофилно покритие (HYDRAX), което намалява триенето и спомага за лесно въвеждане на катетъра. Предназначен за премахване на стенозата в илиачната, феморалната, илиофеморалната, поплитеалната, инфрапоплитеалната и бъбречната артерии, както и за лечение на обструктивни лезии на нативни или синтетични артериовенозни диализни фистули. Номинален диаметър от 2 до 4 mm и дължини от 20 до 200 mm. Използва се и за пост дилатация на периферен стент.