По покана от Парламента, г-жа Мариела Гачевска – управител на Булмар МЛ, взе участие в отбелязването на 15-ата годишнина на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ и бе отличена с грамота. Представители на законодателната и изпълнителната власт, на...

повече информация