На 18.12.2020 г. Европейската комисията прие обща рамка за бързите антигенни тестове. По този начин се гарантира тяхната единна употреба, валидиране и признаване в Европейския съюз. Abbott е едната от двете компании, с които Комисията подписа рамков договор за...

повече информация