Изберете страница

Luminor 14

Описание

Дилатационен медикамент излъчващ (Паклитаксел) балон, OTW, коаксиален катетър с двоен лумен от конектора до върха, предназначен за перкутанна транслуминална ангиопластика на малки периферни артерии. Балонът е покрит с хомогенна смес от медикамента Паклитаксел (производен на Таксола) и физиологично безвредно свързващо вещество. Технологията на покриването на балона се нарича “Transfertech”, базирана на многослойно нанасяне на нано капки. Дозата на медикамента е 3 µg/mm2 от повърхността на балона и има за цел да предотврати клетъчна пролиферация и намали вероятността от повторна интервенция. Медикаментът се освобождава от балона посредством бързо надуване, с цел да се освободи висока доза от медикамента за много кратък период от време. За да попадне медикаментът на стената на артерията, процесът на инфлация трябва да продължи от 30 секунди до 1 минута. В двата края на балона има радиоконтрастни маркери, които обозначават неговата дължина и подпомагат визуализацията на катетъра по време на манипулацията. Изделието е предназначено за дилатиране на стенози във феморални, поплитеални и инфрапоплиетални артерии. Диаметър от 1.5 и 4.0 мм и дължини от 40 до 200 мм.