Изберете страница

NC Xperience

Описание

Балон катетър за бърза смяна, предназначен за перкутанна транслуминална ангиопластика на коронарните артерии. В двата края на балона се намират два гъвкави радиоконтрастни маркера, маркиращи дължината му и определящи позицията на катетъра докато той се придвижва в пациента. Дисталната част на катетъра е покрита с устойчиво хидрофилно покритие (HYDRAX), което минимизира триенето и подобрява движението на катетъра. Катетъра има конусовиден, заоблен, атравматичен край, за да се избегне увреждането на артерията при преминаването. Катетърът е предназначен за всички видове дилатации, дори и за най-калцираните лезии, изискващи инфузия с високо налягане за подобряване на перфузията на миокарда, също и за пост-дилатация на стент, с цел подобряване на апликацията на стента към стената на артерията. Диаметър от 2.0 до 5.0 mm и дължини от 6 до 30 mm