Изберете страница

Angiolite

Описание

Коронарен медикамент (Сиролимус) излъчващ стент, изработен от хром-кобалтова сплав, L605, с покритие смес от Сиролимус и последно поколение биостабилни полимери. Стентът достига лезията, предварително поставен върху дилатационен балон, който го раздува в артерията. Стента е за бърза смяна, с отворен клетъчен дизайн, който има конфигурация с единичен лумен на проксималната част и коаксиална конфигурация с двоен лумен на дисталната част. Поставени са радиоконтрастни маркери, които определят дължината на стента и улесняват наблюдението под флуороскопия. Дисталната част на катетъра е покрита с устойчиво хидрофилно покритие за лубрикиране на катетъра, улеснявайки движението през артериите. Надуваемият сегмент е покрит с хомогенна смес от лекарството Сиролимус (Rapamycin) и биостабилен флуороакрилатен полимер, което дозира медикамента на 1,4 μg / mm2.

Стентът е предназначен за:

  • пациенти със симптоматична исхемична болест на сърцето поради първични стенотични или вторични стенотични лезии, локализирани в коронарните артерии.
  • Пациенти с оклузивна болест, поради остър инфаркт на миокарда, локализиран в коронарните артерии.

Диаметър от 2 до 4.5 мм и дължини от 9 до 39 мм.