Изберете страница

DG Gel® AB0/Rh (CR)

Описание

Определяне на антигените на AB0 и Rh (D) системи и пълно определяне на кръстосана AB0 група. Кат. № 210348.