Изберете страница

DG Gel® AB0/Rh

Определяне на антигените на AB0 и Rh (D) системи и определяне на кръстосана AB0 група. Кат. № 210355.