Изберете страница

Capturer 6&7 F

Описание

Катетър за екстракция на тромб, специално предназначен за отстраняване на пресни, меки емболи и тромби от коронарни или периферни съдове с минимален диаметър 2 mm.
Дизайна на катетъра, позволява бърза смяна, с единичен лумен в близкия край и двоен лумен в отдалечения край. Проксималният шафт има външен диаметър от 1.4 мм и неговият край включва стандартен луер конектор, който улеснява прикрепването към удължителя и към спринцовката за изтегляне на тромба. Дисталната част има максимален външен диаметър от 1.6 мм. Цялата система е съвместима с 6F водещи катетри (минимален вътрешен диаметър 0.070 „/ 1.78 мм). Дисталният край на катетъра е покрит с устойчив хидрофилен разтвор (HYDRAX PLUS), който свежда до минимум триенето и подобрява проходимостта на катетъра.