Изберете страница

Описание

PLC Occlutech е проектиран специално за затваряне на паравалвуларни изтичания. Дизайнът на импланта позволява подравняване над мястото на изтичането и следователно постигане на пълно затваряне. Имплантите могат да бъдат въведени по различни начини (трансапикално и трансфеморално), чрез малки въвеждащи катетри.
Клиничните случаи, проследени до момента, показват висока адаптивност на устройствата. Имплант с правоъгълна форма е удобен за затваряне на дефекти на формата на полумесец, при което се избягва интерференцията с клапата. Има импланти и с квадратна форма. Наличието на вградени златни маркери подобрява визуализацията и позволява точното поставяне и разгръщане на устройството в дефекта.