Изберете страница

Luminor 35

Описание

Дилатационен медикамент излъчващ (Паклитаксел) балон, OTW, коаксиален катетър с двоен лумен от конектора до върха, предназначен за перкутанна транслуминална ангиопластика на малки периферни артерии. Балонът е покрит с хомогенна смес от медикамента Паклитаксел (производен на Таксола) включен във физиологично безвредна матрица. Технологията на покриването на балона се нарича “Transfertech”, базирана на многослойно нанасяне на нано капки. Дозата на медикамента е 3 µg/mm2 от повърхността на балона и има за цел да предотврати клетъчна пролиферация и намали вероятността от повторна интервенция. Медикаментът се освобождава от балона посредством бързо надуване, с цел да се освободи висока доза от медикамента за много кратък период от време. За да попадне медикаментът на стената на артерията, процесът на инфлация трябва да продължи от 30 секунди до 1 минута. В двата края на балона има радиоконтрастни маркери, които обозначават неговата дължина и подпомагат визуализацията на катетъра по време на манипулацията. Изделието е предназначено за дилатиране на стенози в илиачни, феморални, илиофеморални, поплитеални, инфрапоплиетални и ренални артерии, както и за лечение на обструктивни лезии а артеровенозни фистули. Диаметър на балона от 5 до 7 мм и дължини от 20 до 150 мм. Предназначен е и за стентова постдилатация в периферната съдова система.