Изберете страница

Описание

Figulla Flex II PFO е имплант за затваряне на foramen ovale (PFO).
Имплантът се въвежда чрез минимално инвазивна катетърна система.
Figulla Flex II PFO е предназначен за пациенти с доказан дясно-ляв шънт, чрез контрастна ехокардиография и наличието на „криптогенен“, парадоксален
тромбоемболизъм.