Изберете страница

DG Gel® CT

Описание

Потвърждаване на кръвни групи по AB0 и Rh (D) системи, тест за съвместимост на AB0/ Rh (D) изогрупа, скринингза ирегулярни антитела, тест за съвместимост и автоконтрол. Кат. № 210318.