Изберете страница

Alinity

Описание

През 2017 година Abbott Diagnostics пусна на пазара най-новата си серия от системи Alinity. Alinity са последно поколение платформи за клинична химия, имунология, хематология, молекулярна диагностика и апарати за диагностика „до болнично легло“. Изработване на по-голям обем от тестове за по-малко време в по-малък апарат, мащабируеми системи с възможност за бъдещо надграждане, отделни „ленти“ за извършване на спешни тестове, непрекъснат достъп до реактиви и консумативи, позволяващо на лабораторния специалист да презарежда реактиви без необходимост от спиране на апарата и свеждане на човешката грешка до минимум са едни от многото предимства на новото семейство анализатори.

Интегрираната система за клинико-химични и имунологични изследвания „Alinity ci“ спечели наградата  Scientists’ Choice Award за най-добър нов продукт в областта на клиничната лаборатория  AACC Annual Meeting & Clinical Lab Expo в Чикаго, САЩ, на 02.08.2018. Със своята гъвкавост, комплексност, оперативна производителност и сигурност Alinity представляват хармонизирани системи за всички ключови лабораторни дисциплини, което е от значение за бъдещето на Клиничната лаборатория.