Изберете страница

Еритроцитни реагенти

Описание

Grifols предлага обширна гама от еритроцитни реагенти за скрининг и идентификация на ирегулярни антитела, определяне на кръвна група чрез кръстосан метод и контроли, както и редица допълнителни реагенти и разтвори.