Изберете страница

NOVOmatic

Описание

Апарат разделящ кръвта на еритроцити, плазма и тромбоцити, за работа с един кръвен сак. Прецизна обработка на всички Top/Top и Top/Bottom процеси. Адаптивна, цветочувствителна система от сензори за възможно най-добро разграничение на кръвните съставки.