Изберете страница

DualPress

Описание

Апарат разделящ кръвта на еритроцити, плазма и тромбоцити. Позволява работа с два кръвни сака едновременно. Прецизна обработка на всички Top/Top и Top/Bottom процеси. Адаптивна, цветочувствителна система от сензори за възможно най-добро разграничение на еритроцитите, тромбоцити и плазмата.