Изберете страница

Четворен кръвен сак с един филтър

Описание

Система от четири кръвни сака с един филтър за обезлевкоцитяване на цяла кръв – филтрира се цялата кръв, след което след центрофугиране се получават обезлевкоцитени еритроцити с разтвор за съхраненние до 42 дни – SAGM (физиологичен разтвор-аденин-глюкоза-манитол) и обезлевкоцитена плазма, обогатена с тромбоцити.