Изберете страница

Четворен кръвен сак с два филтъра

Описание

Система от четири кръвни сака с два филтъра за обезлевкоцитяване на цяла кръв – центрофугира се цялата кръв, след което посредством два филтъра се се получават обезлевкоцитени еритроцити с разтвор за съхраненние до 42 дни – SAGM (физиологичен разтвор-аденин-глюкоза-манитол) и обезлевкоцитена плазма, обогатена с тромбоцити, която повторно се центрофугира, за да се получат отделно плазма и тромбоцити