Изберете страница

Фистулни игли

Описание

Фистулните игли и фистулните игли със защитна функция се използват за хемодиализа, хемофилтрация, хемодиафилтрация или други методи, за които е необходимо екстракорпорално кръвообращение или свързване с кръвоносен съд и отнемане на по-големи количества кръв от кръвообращението на пациента. Фистулните игли биват артериални и венозни, обозначени съответно с червена или синя скоба. Предлагат се с различен диаметър (15 G, 16G, 17G) и дължина (15 см, 30 см) на тръбичката. Цвета на крилцата съответства на различен диаметър на тръбичката, за по-лесно разпознаване.