Изберете страница

Уретрални катетри

Описание

Фолиеви двупътни и трипътни катетри
Размери:
14Fr., 16Fr., 18Fr., 20Fr., 22Fr., 24Fr
Катетри „Нелатон“
Размери:
10Fr., 12Fr., 14Fr., 16Fr., 18Fr., 20Fr., 22Fr., 24Fr