Изберете страница

Система CPDA-1

Описание

Системата се състои от основен сак, съдържащ анти-коагулант CPDA, който съхранява еритроцитите до 35 дни. За взeмане, съхранение и преливане на цяла кръв. Когато е необходимо разделяне на кръвните съставки, може да се свърже сак за разделяне. Освен единични, саковете могат да бъдат: двойни ( за разделяне на еритроцити и плазма), тройни ( за разделяне на еритроцити, плазма и левкотромбоцитен филм) или четворни ( за разделяне на еритроцити, плазма и тромбоцити). Предлагат се с различна вместимост, както на основния, така и на допълнителния сак.