Изберете страница

Система CPD-SAGM

Описание

Системата се състои от основен сак, съдържащ анти-коагулант CPD и един допълнителен сак, съдържащ SAGM (физиологичен разтвор-аденин-глюкоза-манитол) разтвор за съхраняване на еритроцитите. Саковете могат да бъдат: тройни ( за разделяне на еритроцити, плазма и левкотромбоцитен филм) или четворни ( за разделяне на еритроцити, плазма и тромбоцити). Предлагат се с различна вместимост, както на основния, така и на допълнителния сак.