Изберете страница

Защитен филм, с полиетилен (PE) за защита на оперативния участък

Описание

Защитен филм, с полиетилен (PE) за защита на оперативния участък, преди и по време на хирургичния процес и предотвратяване на кръстосано заразяване.
Филм:

Размер: Адхезивна площ:
15x20cm 11×20 cm
40x35cm 36×35 cm
65x45cm 61×45 cm
65x60cm 61×60 cm
65x85cm 61×85 cm
Антимикробен филм:

Размер: Адхезивна площ:
40x35cm 36×35 cm
65x45cm 61×45 cm
65x60cm 61×60 cm
65x85cm 61×85 cm