Изберете страница

Дезинфектант за повърхности

Описание

HMI Ido Spray – Биоцид под формата на спрей за бърза дезинфекция на устойчиви на алкохол повърхности и предмети, предназначен за професионална употреба.

Предимства:

 • Бърза дезинфекция на устойчиви на алкохол повърхности, включително на оборудване, апаратура, прибори, предмети;
 • Бърза дезинфекция на алкохолна основа;
 • Формула без алдехиди, без оксидиращи агенти;
 • Съдържа корозионен инхибитор – предпазва третираните повърхности и предмети;
 • Кратка експозиция и широк спектър на действие;
 • Пълно вирусоцидно действие (включително вирусите HAV, HBV, HCV, HIV, Influenza Virus,
 • Herpesvirus, Rotavirus, Enterovirus, Papillomavirus, Polyomavirus);
 • Не оставя следи по третираните повърхности;
 • Спрей форма, позволяваща третиране и на труднодостъпни повърхности и предмети;
 • Не се налага изплакване след обработка;
 • Готов за употреба – прилага се неразреден.

Спектър на действие:

 • Бактерицидно (вкл. MRSA)
 • Фунгицидно (вкл. дрождецидно)
 • Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно)
 • Вирусоцидно