Изберете страница

NAT технология

Тестването на нуклеинова киселина или НАТ е най-новата в световен мащаб технология за диагностика на донорска кръв за инфекции, предавани по трансфузионен път, която се базира на детекцията на ДНК или РНК в кръвна проба. НАТ технологията дава възможност за детекция на следните вируси:
ХИВ (ХИВ-1 и ХИВ-2)
Хепатит Б
Хепатит С
Хепатит Е
Западно нилска треска
Съществуващата към момента технология за диагностика на донорската кръв за трансмисивни инфекции в центровете по трансфузионна хематология в България представлява серологични тестове за скрининг по метода ELISA и хемилуминисценция, които откриват вирусите на ХИВ, Хепатит Б и Хепатит С в донорската кръв от 4 седмици до 7 седмици след нейното инфектиране.
Основното преимущество на NAT технологията е скъсяването на времето от заразяването на донора до момента на установяване на тази инфекция в донорската кръв до 3-5 дни за вирусите на ХИВ, Хепатит Б и Хепатит С. Това свежда до минимум вероятността от заразяване на пациент или кръвен продукт, произведен от донорска кръв.
Допълнително предимство, което единствено NAT технологията осигурява е възможността за тестването на донорската кръв за заболявания, предавани по кръвен път като Западнонилската треска, които са все по-често срещани на територията на България поради непрекъснато променящите се климатични условия.
Система Procleix® Panther®
Системата Procleix Panther на Диагностик Грифолс представлява високо еволюирала, напълно интегрирана и автоматизирана NAT система за скрининг на кръв и плазма. Дизайнът на системата дава възможност на кръвните центрове да подобрят своя работен процес и оперативна ефективност, спестявайки време на оператора. Едновременно с това системата предлага кратко време за получаване на резултатите, което ускорява освобождаването на кръв към доставчиците на здравни услуги.

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.