Изберете страница

NAT технология

Тестването на нуклеинова киселина или НАТ е най-новата в световен мащаб технология за диагностика на донорска кръв за инфекции, предавани по трансфузионен път, която се базира на детекцията на ДНК или РНК в кръвна проба. НАТ технологията дава възможност за детекция на вирусите на ХИВ (ХИВ-1 и ХИВ-2), Хепатит Б, Хепатит С, Хепатит Е, Западно нилска треска и др. Основното преимущество на NAT технологията е скъсяването на времето от заразяването на донора до момента на установяване на тази инфекция в донорската кръв до 3-5 дни. Това свежда до минимум вероятността от заразяване на пациент или кръвен продукт, произведен от донорска кръв.

Показване на единствения резултат

  • Panther

    Система Procleix® Panther®