Изберете страница

Хематологични филтри

Показване на 2 резултата

  • PL2 – Филтър за обезлевкоцитяване на тромбоцити

  • RC1 – Филтър за обезлевкоцитяване на еритроцити