Изберете страница

Кръвни сакове

Кръвните сакове, произведени от JMS и Haemonetics имат дълга и завидна репутация за надеждност, най-високо качество на продуктите и сигурност. Системата CPD-SAGM – включва основен сак, съдържащ CPD (цитрат-фосфат-декстроза) антикоагулантен разтвор и един допълнителен сак, съдържащ еритроцитен разтвор за консервиране SAGM (физиологичен разтвор-аденин- глюкоза-манитол). Този допълнителен разтвор поддържа жизнеността на еритроцитите и понижава хематокрита на единица еритроцитна маса. Впоследствие тази система може да съхранява еритроцити в продължение на 42 дни при поддържане на 80% посттрансфузионна честота на преживяване на еритроцитите. Използването на добавъчен разтвор дава възможност за събиране на по-голямо количество плазма, улеснява отстраняването на левкотромбоцитния филм и приготвянето на тромбоцитни концентрати от него. Сака е с висока газопропускливост, което дава възможност за съхранение на жизнеспособни тромбоцити в продължение на до 5 дни.

Показване на 4 резултата

  • Сак за разделяне

  • Система CPD-SAGM

  • Система CPDA-1

  • Система Т-BEX