Изберете страница

Превързочни материали

Показване на 6 резултата

  • Бинтове марлени

  • Компреси лапаротомични (тип „Микулич“)

  • Компреси марлени – нестерилни

  • Компреси от нетъкан текстил – нестерилни

  • Компреси от нетъкан текстил – стерилни

  • Марля