Изберете страница

Mdmulticards

MDmulticard® е иновативна карта, създадена на базата на технологията на латералния поток за бързо определяне на кръвни групи при гарантиране на трансфузионна еритроцитна съвместимост. Тази карта позволява едновременно мулти-параметрично тестване, осигуряващо стабилни крайни резултати без необходимост от центрофугиране.

Показване на всички 6 резултата