Изберете страница

Mdmulticards

MDmulticard® е иновативна карта, създадена на базата на технологията на латералния поток за бързо определяне на кръвни групи при гарантиране на трансфузионна еритроцитна съвместимост. Тази карта позволява едновременно мулти-параметрично тестване, осигуряващо стабилни крайни резултати без необходимост от центрофугиране.

Показване на 6 резултата

  • MDmulticard® AB0-D CONFIRM

  • MDmulticard® AB0-D CONFIRM за пациенти

  • MDmulticard® AB0-D-Rh подгрупи-K за кръводарители

  • MDmulticard® AB0-D-Rh подгрупи-K за пациенти

  • MDmulticard® Rh подгрупи K DOUBLE

  • Дилуент F