Изберете страница

DG Gel карти

DG Gel® на Grifols е уникална гел карта с 8 гнезда, в основата на която е залегнала технологията на колоноаглутинация за определяне на кръвни групи и изследване на ирегулярни антитела. Този формат означава, че могат да се извършат повече тестове и да се получи повече информация от една единствена карта. Следователно обработката е по-лесна и по-рентабилна. DG Gel® картите могат лесно да бъдат адаптирани към различни работни режими, като същевременно предлагат гъвкаво и пълномащабно решение.

Показване на 1–9 от 21 резултата

  • DG Gel® AB (x4)

  • DG Gel® AB0/Rh

  • DG Gel® AB0/Rh (2D)

  • DG Gel® AB0/Rh (2D) Kell

  • DG Gel® AB0/Rh (CR)

  • DG Gel® AB0/Rh Kell (RT)

  • DG Gel® AB0/Rh-CDE

  • DG Gel® Anti -IgG

  • DG Gel® Anti-D