Изберете страница

Лабораторни консумативи

БУЛМАР МЛ предлага многообразие от лабораторни консумативи с марката Grifols. Испанската компания е водещ производител на биофармацевтични решения с отлична репутация. Лабораторните консумативи, които ще намерите при нас, включват пре-трансфузионни тестове за съвместимост. С тях гарантирате на всеки Ваш пациент истинска безопасност при кръвопреливане.

В портфолиото ни ще откриете пълна гама от имунохематологични техники – тест с епруветка, технология на колонна аглутинация, техника на генотип на кръвна група и латерален поток.

Лабораторни консумативи по иновативни технологии от Grifols

Разгледайте предложенията ни за DG Gel®. Доказаният в практиката бранд Grifols разработва тази уникална гел карта за изследване на ирегулярни антитела и определяне на кръвни групи на базата на технологията на колоноаглутинация. Гел картата съдържа 8 гнезда, а това означава, че получавате повече информация само от една карта и извършвате повече тестове. Методът Ви гарантира много по-лесна и рентабилна обработка на резултатите. Иновативното в DG Gel® гел карти е, че могат без проблем да бъдат адаптирани към разнообразие от работни режими. Те осигуряват пълномащабни и гъвкави решения.

лабораторни консумативи

Предвидимост и надеждност с доказани лабораторни консумативи

БУЛМАР МЛ предлага разнообразие от еритроцитни реагенти за идентификация и скрининг на ирегулярни антитела, както и за определяне на кръвни групи чрез техниката на кръстосания метод. При нас ще намерите и разнообразие от контроли и допълнителни разтвори и реагенти.

Друго иновативно решение от Grifols са картите MDmulticard®, които са създадени по технологията на латералния поток. Те спомагат за много бързо определяне на кръвна група при гарантирането на трансфузионна еритроцитна съвместимост. Тези карти Ви позволяват мулти-параметрично тестване, което осигурява стабилност на крайните резултати без да се налага центрофугиране.

БУЛМАР МЛ Ви предлага висококачествени лабораторни консумативи, с които си осигурявате надеждност и предвидимост в работата си!