Изберете страница

Хематология

Високо ефективната хематологична програма на Abbott свързва познанията на взаимно допълващите се технологии. Подобно изграждането на сграда, те могат да се съчетават, за да се спомогне за подобряване на работния процес, намаляване на разходите и да позволи на най-важния си ресурс – специалистите – да се фокусират върху най-същественият клиент: пациента.

Показване на 4 резултата

  • Alinity H

  • CD Emerald 18 – 3 Диф хематалогичен анализатор

  • CD Emerald 22 – 5 Диф хематологичен анализатор

  • CELL-DYN Ruby– 5 Диф хематологичен анализатор