Изберете страница

NAT 5 години партньорство за безопасно кръвоприливане в Република България

дек. 18, 2023

NAT технологията бе въведена в България през 2018 г. чрез закупуването на 6 броя автоматизирани и интегрирани системи за извършване на NAT диагностика на трансмисивни инфекции. Проектът беше част от Националната научна програма „Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България“ към Министерство на образованието, одобрена с Решение на Министерския съвет от 15.08.2018 г.

Проектът е стартирал в партньорство между Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите, Министерство на образованието и науката и Научното дружество по трансфузионна хематология( НДТХ).

Събитието се проведе с партньорството на Българско Търговската Испанска Камара и Посолството на Испания в България.

Благодарствени Грамоти от Научното дружество по трансфузионна хематология бяха връчени на Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите, Министерство на образованието и науката, Изпълнителна агенция по лекарствата, на фирмите Булмар МЛ и испанската фирма Грифолс.

Специално за заслуги към Трансфузионна хематология в България беше награден бившия министър на здравеопазването г-н Кирил Ананиев.

NAT е най-новата технология в световен мащаб за диагностика на донорската кръв за широк спектър трансмисивни инфекции като СПИН, хепатити A, B, C и E, Западно Нилска треска и др. Този метод за тестване на донорска кръв за трансмисивни инфекции се основава на високочувствителни молекулярни методи за откриване на вирусните  ДНК или РНК в изследваната кръвна проба.