Нашият екип

Търговски отдел

Катя Станимирова

Заместник управител

Виктория Яшева

Отговорен Маг. Фармацевт/
Ръководител търговски отдел

Мирослава Донова

Продуктов мениджър

Габриела Ъндъруд

Търговски представител

медицински изделия

Даниел Велинов

Продуктов менджър

Abbott Diagnostics

Галин Димов

Маг. Фармацевт

Апликационен специалист

Нели Станкова

Маг. Фармацевт
Търговски представител

Боряна Милошова

Търговски представител

Технически отдел

Инж. Костадин Маламов

     Ръководител сервизен отдел

Инж. Станимир Иванов

Инж. Мариян Стоядинов

Инж. Георги Станев

Инж. Сотир Пелтеков