Нашият екип

Търговски отдел

Цветан Кръстев

Търговски Директор

Виктория Яшева

Отговорен Маг. Фармацевт

Мирослава Донова

Продуктов мениджър

Нина Райчева

Търговски представител

медицински изделия

Даниел Велинов

Продуктов менджър

Abbott Diagnostics

Георги Вачков

 

Нели Станкова

Маг. Фармацевт
Търговски представител

Мариана Кьовторова

Търговски представител

Технически отдел

Инж. Станимир Иванов

Инж. Мариян Стоядинов

Инж. Георги Станев

Инж. Сотир Пелтеков

Инж. Панайот Георгиев

Инж. Галин Илиев

Изпрати e-mail