Нашият екип

Търговски отдел

Катя Станимирова

Заместник управител

Цветан Кръстев

Търговски Директор

Виктория Яшева

Отговорен Маг. Фармацевт

Мирослава Донова

Продуктов мениджър

Нина Райчева

Търговски представител

медицински изделия

Даниел Велинов

Продуктов менджър

Abbott Diagnostics

Дарин Кадиев

Апликационен специалист и ключови клиенти

Нели Станкова

Маг. Фармацевт
Търговски представител

Боряна Милошова

Търговски представител

Технически отдел

Инж. Станимир Иванов

Инж. Мариян Стоядинов

Инж. Георги Станев

Инж. Сотир Пелтеков

Инж. Панайот Георгиев