Изберете страница

Нашите услуги

Качествено обслужване и транспортиране стоки

Качествено обслужване и транспортиране стоки от врата до врата до всички точки на страната. Булмар МЛ разполага със собствен автопарк, включително и транспортни средства с регулиран температурен режим.

Сервизно обслужване

Сервизно обслужване (гаранционно и следгаранционно) на техниката, която доставяме. Булмар МЛ разполага с инженерен отдел, съставен от отлични специалисти, които непрестанно повишават квалификацията си чрез обучения в чужбина при фирмите производители, следят новостите в своята област и прилагат знанията си и уменията си на практика. Всеки от тях разполага с необходимите сертификати за целта.

Нашите предимства

Високо квалифициран персонал

Високо квалифициран персонал, готов да съдейства при нужда от консултация или разрешаване на възникнали въпроси при експлоатация на продуктите, които доставяме. Нашите търговски представители са преминали и ежегодно преминават допълнителни обучения при съответните чуждестранни производителите във връзка с актуализация и новости в продуктовата гама.

Сертификати

Фирма Булмар МЛ ООД притежава сертификат ISO 9001:2015, което е доказателство за изградена и действаща система за управление на качеството на дейността й; лиценз за търговия на едро с медицински изделия; лиценз за търговия на едро с лекарствени средства. Фирмата разполага с два лицензирани склада за съхранение на продуктите.