Изберете страница
Булмар МЛ ООД организира и проведе обучителен курс с тест на тема „Ефективност от използване на хирургични облекла, чаршафи и сетове“.

Мероприятието се състоя на 14.05.2019 г. в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и е форма на продължаващо обучение на професионалистите по здравни грижи, членове на БАПЗГ, за което се прилага Единната кредитна система /ЕКС/ за оценка на формата на продължаващото обучение.