Изберете страница

Нашият екип

Търговски отдел

Катя Станимирова

Търговски Мениджър

Виктория Яшева

Отговорен Маг. Фармацевт
Мениджър продажби Abbott Diagnostics

Мирослава Донова

Търговски представител

Румяна Николова

Търговски представител

медицински изделия

Даниел Велинов

Търговски представител

Abbott Diagnostics

Галин Димов

Маг. Фармацевт

Апликационен специалист

Нели Станкова

Маг. Фармацевт
Търговски представител

Магдалена Станева

Търговски представител

Технически отдел

Инж. Костадин Маламов

Инж. Станимир Иванов

Инж. Мариян Стоядинов

Инж. Георги Станев