Изберете страница

Нашият екип

Търговски отдел

Катя Станимирова

Търговски Мениджър

Виктория Яшева

Отговорен Маг. Фармацевт
Мениджър продажби Abbott Diagnostics

Мирослава Донова

Търговски представител

Десислава Цанева

Търговски представител

Даниел Велинов

Търговски представител

Abbott Diagnostics

Нели Станкова

Маг. Фармацевт
Търговски представител

Технически отдел

Инж. Костадин Маламов

Инж. Станимир Иванов

Инж. Мариян Стоядинов