Изберете страница

Нашият екип

Търговски отдел

Катя Станимирова

Търговски Мениджър

 • +359 899 102 664
 • stanimirova@bulmarml.bg

Виктория Яшева

Отговорен Маг. Фармацевт

 • +359 894 543 432
 • yasheva@bulmarml.bg

Мирослава Донова

Търговски представител

 • +359 892 265 850
 • donova@bulmarml.bg

Десислава Цанева

Търговски представител

 • +359 892 265 859
 • tzaneva@bulmarml.bg

Даниел Велинов

Търговски представител

 • +359 892 265 858
 • velinov@bulmarml.bg

Нели Станкова

Магистър Фармацевт

 • +359 892 265 860
 • stankova@bulmarml.bg

Технически отдел

Инж. Костадин Маламов

 • +359 892 265 854
 • service@bulmarml.bg

Инж. Станимир Иванов

 • +359 892 265 861
 • ivanov@bulmarml.bg

Инж. Владимир Тюфекчиев

 • +359 892 26 5855
 • tyufekchiev@bulmarml.bg