Изберете страница

История на компанията

2018 г.

Фирмата празнува 15 години от създаването си на българския пазар.

2012 г.

Увеличаване на пазарния дял на фирмата. Въвеждане на нови продукти на българския пазар.

2008 г.

Изграждане на нов собствен офис и складови помещения.

2006 г.

Получаване на сертификат за успешно внедрена и функционираща система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001 : 2000.

2004 г.

Получаване на разрешения за търговия на едро с медицински изделия и лекарствени продукти. Утвърждаване позициите на фирмата.

2003 г.

Основаване на фирмата.