Изберете страница

По покана от Парламента, г-жа Мариела Гачевска – управител на Булмар МЛ, взе участие в отбелязването на 15-ата годишнина на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ и бе отличена с грамота.
Представители на законодателната и изпълнителната власт, на неправителствени организации и лекари присъстваха на отбелязването на 15-ата годишнина от учредяването на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“. Под патронажа на Комисията по здравеопазването в Народното събрание бяха открити четири информационни щанда, на които народните представители и гостите на парламента имаха възможност да се запознаят с дейността на здравните медиатори.
Заместник-председателят на Народното събрание Никола Минчев отбеляза, че парламентът нееднократно е показвал своята ангажираност и подкрепа към ежегодната кампания „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“. Той поздрави организаторите на кампанията и депутатите от Комисията по здравеопазването, които през годините активно са работили за популяризиране и разширяване на дейността на здравните медиатори в България.
Високо оцени работата на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ и служебният министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев.
На събитието в Народното събрание бяха връчени грамоти на представители на законодателната и изпълнителната власт, на неправителствени организации и лекари.

https://www.parliament.bg/bg/news/ID/5569