Изберете страница

На 31.05.2022 г. в Балната зала на Хотел Интерконтинентал,  площад „Народно събрание”, Българска болнична асоциация и Инвестор Медиа Груп организираха специален
мултиплатформен
проект: „Найдобрите болнициБолничната помощ след Ковид19 шанс за трансформация“.

ИДЕЯТА е чрез резултатите от проучване сред болнични директори, Българска Болнична Асоциация да излъчи общ документ към управляващите, с цел да се приложат конкретни решения и стратегии за подобряване на болничния сектор в България и поставяне на пациента в центъра на системата. Дискусията на живо и излъчването й в телевизионен формат ще даде необходимата публичност на дискутираните възможности за трансформация след пандемията.
ОСНОВНИ АКЦЕНТИ/ТЕМИ:
– Развитие на болничната помощ след Ковид;
– Дигитализация на здравеопазването;
– Здравните кадри разпределение, задържане и продължаващо обучение;
– Инвестиции в здравеопазването, подобряване на качеството чрез модерна болнична апаратура;
– Споделяне на международен опит в сферата на здравеопазването;
– Равен достъп до здравеопазване;
– Иновации и добри практики по време и след Ковид пандемията;
– Изводи за необходимите реформи в сектора.

Всичко за проекта можете да научите от сайта https://besthospitals.bg/

Презантация

 

„Болничната помощ след Ковид-19 – шанс за трансформация“ – Резултати от проучването