Изберете страница

RC1 – Филтър за обезлевкоцитяване на еритроцити

Описание

Високоефективна филтърна система за обезлевкоцитяване и отстраняване на микроагрегати и тромбоцити от еритроцитен концентрат, със самонивелираща се капкова камера и пластмасова игла за възстановяване на еритроцитите.