Изберете страница

PL2 – Филтър за обезлевкоцитяване на тромбоцити

Описание

Високоефективна филтърна система за обезлевкоцитяване и отстраняване на микроагрегати от тромбоцитен концентрат, със самонивелираща се капкова камера и пластмасова игла за възстановяване на еритроцитите.