Булмар МЛ ООД организира и проведе обучителен курс с тест на тема „Ефективност от използване на хирургични облекла, чаршафи и сетове“. Мероприятието се състоя на 14.05.2019 г. в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и е форма на продължаващо обучение на професионалистите по здравни...

повече информация